Prindi

Logistika teemapäeval olid kõneks konkureerivad transpordikoridorid28.01.2013

TTKs toimus 23.01.2013 logistika teemapäev – “Konkureerivad transpordikoridorid Helsinki-Tallinn suunal – valmistumine järgmiseks kasvufaasiks“, mille raames tutvustasid Lappeenranta Ülikooli külalisõppejõud Olli-Pekka Hilmola ja Ville Henttu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toel valminud uuringut CO2 ja väävliemissiooni vähendamise mõjust Läänemere piirkonna logistikale.Alates 01.07.2010 on lubatud kasutada Läänemerel navigeerides mootorikütust, mille väävlisisaldus ei ületa 1,0%. IMO (International Maritime Organization) on võtnud vastu otsuse, et Läänemerel, Põhjamerel ja Inglise kanalis sõitvate laevade peamasinates tuleb hakata 2015. a algusest kasutama suure väävlisisaldusega raske laevakütuse asemel diislikütust. Seoses sellega peab vähenema kütuse väävlisisaldus praeguselt tasemelt 0,1%-ni.

2015. astast rakenduv väävli ja CO2 emissiooni maksustamine hakkab pärssima Soome ja Saksamaa vaheliste merevedude konkurentsivõimet muutes need liiga kalliks. Eeldatakse, et Soome eksportveod Kesk-Euroopa riikidesse võivad hakata toimuma vaid Helsinki-Tallinna vahelise transpordikoridori kaudu. Tõenäoliselt kandub suur osa praegusest Soome ja Saksamaa vahelisest kaubaveoliiklusest suunale Helsinki – Tallinn – via Baltica/Rail Baltica – Saksamaa.

Olli-Pekka Hilmola uurimusest selgub, et domineeriva veoliigi muutmine ja uue transpordikoridori kasutamine suurendavad Soome eksportivate ja logistikaettevõtete kulusid, mis hakkab mõjutama negatiivselt Soome konkurentsivõimet nii ekspordis kui ka transiidivoogude teenindamisel. Ville Henttu käsitles sisemaaterminalide kasutamise võimalikkust Soomesises jaotuses. Tulevikus võiks tulla kõne alla konteinerite vedu Soome sadamatest ja sadamatesse senisest enam raudteel kasutades veoahelas sisemaa intermodaalseid terminale. (Ülevaate tegi logistika ja majanduse õppetooli hoidja Ain Tulvi)


  • Jaga: