Prindi

Loovuse töötoad innustasid üliõpilasi loovalt mõtlema25.01.2012

Transporditeaduskonna korraldusel toimus 16.-20.01.2012 TTKs välislektor Frances Mitchelli juhtimisel ingliskeelne intensiivkursus „Loovuse töötoad“. Töötubade eesmärgiks oli anda erinevate teaduskondade üliõpilastele võimalus arendada loovat ja innovaatilist mõtlemist distsipliinide-ülestes ehk interdistsiplinaarsetes meeskondades.Intensiivkursusel osales paarkümmend üliõpilast, esindatud olid kõik teaduskonnad. Kursuse läbiviija Frances Mitchell Iirimaalt University College Dublinist tõdes, et erilist vahet ta eesti ja iiri tudengite vahel ei näe: ühtviisi põnevaid ideid pakuvad töötubades välja mõlemad, lihtsalt inglise keele valdamise oskus on erinev. Töötubades said üliõpilased kätt proovida mitmetes loomingulistes ülesannetes – filmida videot, osaleda rollimängudes ning arendada ja esitleda innovaatilisi projektiideid. (ülevaate tegi rahvusvaheliste suhete juht Triin Thalheim) 


  • Jaga: