Prindi

Lugejateni jõudsid TTK Toimetised nr 13 ja aastapäevaraamat „Mälestusi”05.11.2010

 TTK 95. aastapäeva auks jõudsid oktoobri lõpus lugejateni kaks uut huvipakkuvat trükist. Esimesena valmis TTK Toimetiste sarjast 13. ja ühtlasi ehitusteaduskonna erinumber – ehitusalaste artiklite kogumik. Koostaja ja toimetaja professor Jaan Rohusaare sõnul on tegemist valikuga TTK ehitusteaduskonna õppejõudude teadustöödest, mis iseloomustab teaduskonnas tehtavat teaduslik-pedagoogilist tegevust. Käsitletud on nii olemasoleva amortiseerunud elamufondi renoveerimist ja seoses sellega tehtavaid ehitusfüüsikaalaseid rakendusuuringuid (autoriteks Lauri Peetrimägi, Anti Hamburg, Leena Paap) kui ka teaduskonnas traditsiooniliseks uurimisteemaks kujunenud ehitusmehaanika ja ehituskonstruktsioonide alaseid uurimustöid (Jaan Rohusaar, Martti Kiisa, Peeter Paane). Samuti arutletakse Eesti rahvuskivi – paekivi – kasutamise üle teedeehituses (Priit Vilba) ja interjööride kujundamisel (Rein Einasto).
Teisena nägi ilmavalgust TTK vilistlaste ja endiste (aga ka praeguste) töötajate meenutustest kokku pandud raamat „Mälestusi”, mille koostamisele aitasid kaasa Arvi Altmäe, Rein Kalep, Sirje Turta, Mari-Leen Toome ja Marina Viisileht. Kõige varasemad meenutused ulatuvad 1942. aastasse, mil TTK ühte eellasesse, Tallinna Tehnikumi, astusid 1945. a vilistlased. Kõige noorem oma loo rääkinud vilistlane on 2006. aastast. Seega on koostajatel õnnestunud anda ülevaade üsna pikast ajalooperioodist, mis muudab lugemise (ka näiteks praegusele üliõpilasele ja töötajale) kindlasti põnevaks.
Ka on raamatus selgitatud põhjalikumalt, kuidas Tallinna Tehnikakõrgkool täpsemalt 25 aastat vanusele juurde sai. (Kirjutas Mari-Leen Toome)


  • Jaga: