Prindi

Marge Täks pälvis 2011. aasta õppiva õppejõu I preemia20.04.2012

Sihtasutus Archimedes tunnustas TTK transporditeaduskonna lektorit Marge Täksi kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus raames aktiivse osalemise eest õppejõukoolitustel, õpitu kasutamise eest õppetöös, koolituskursuste väljatöötamise ning algajate kolleegide nõustamise eest õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamisel. Tunnustusega kaasneva preemia väljaandmist rahastab haridus- ja teadusministeerium.Marge Täks on ettevõtluse ja turunduse aine lektor ja mentorõppejõud. Lähikolleegid iseloomustavad Marget kui head meeskonna liiget. Tal on oskus ära kuulata, nõustada, teha meeskonnatööd ja rahvusvahelist koostööd. Primus programmis on Marge Täks osalenud õppijana ja mentorina. Marge Täks on tänu enesetäiendamisele viinud sisse kvalitatiivse muutuse enda läbiviidavas õppetöös ja TTK õppetöös. Marge väidab, et tänu enesetäiendamisele on toimunud mõtteviisi muutus, sest õppimine toimub õppija aktiivse tegevuse abil: ta õpib sellest, mida tema teeb, mitte sellest, mida teeb õpetaja. Õppejõuna on tema juhtimisel integreeritud ettevõtlusõppe moodul kõikidesse TTK tasemeõppe õppekavadesse. Marge Täks on panustanud kõrghariduse ettevõtlusõppe arendusse, osaledes MKM ja HTM-i poolt initsieeritud töörühmade töös: „Ettevõttest akadeemias“, „Kaasuste kasutamine õppetöös“ ja „Ettevõtlusõpe kõrghariduses.“
Marge Täks on alates 2010/2011 Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna Haridusteaduste Instituudi doktorant. 2011/2012.õa kevadsemestril osaleb Marge ESF DoRa programmis ja on doktoriõpingutel Soomes Jyväskylä Ülikoolis, Soome haridusuuringute instituudis.


  • Jaga: