Prindi

Mehaanikateaduskonna infopäev03.01.2008

Mehaanikateaduskonna infopäeval andis dekaan Vello Vainola huvilistele ülevaate teaduskonnast ja avalikkussuhete juht Malle Jürves vastuvõtutingimustest.Masinaehituse õppetooli hoidja Toomas Talving ning tehnomaterjalide ja tehnoloogia õppetooli juhataja professor Toomas Pihl tutvustasid teaduskonna õppekavasid ja õppetingimusi. Kokku on teaduskonnas 10 laborit, neist viimasena avati sügisel Haasi õppekeskus. Haas on 3. arvjuhtimisega pinkide tootja maailmas. Pihli sõnul on valdkonnas vaja nii tootjaid kui müüjaid. Tehnomaterjalide ja turunduse eriala õppijate seas on kolmandik neiusid.

AS Ilmarine juhatuse esimees Karel Saar (lõpetanud TTK 2000) tõdes, et mehaanika valdkond on alaväärtustatud ja ei ole populaarne. Samas esitab pidev areng uusi nõudeid masinatele, tooted peavad olema kiiremad ja ökonoomsemad. Masinaehitus on tuleviku ala, väljakutse inseneridele, tarbimine kasvab, mis samas esitab uusi nõudeid keskkonnatingimustele. Õppejõud Helmuth Buschmann rõhutas, et teadmistepõhine majandus esitab suuri nõudmisi inseneridele, ala on keeruline, aga huvitav. Ka õppejõududel on pidevalt uusi teadmisi vaja, et olla vajalikul tasemel ja ajaga kaasas käia, võistelda tuleb kogu maailmaga. Lõpetuseks külastasid huvilised mehaanikateaduskonna laboreid.


  • Jaga: