Prindi

Mehaanikateaduskonnal olid külas partnerid Jenast07.09.2009

Septembri esimesel nädalal külastasid TTKd Fachhochschule Jena doktorant Katrin Hädrich ja tehnosiirde spetsialist Michael Möhwald. Thüringi liidumaal asuvas Jena rakenduskõrgkoolis on 8 teaduskonda ja 5000 tudengit. TTK-l on Jenaga pikaajalised sidemed juba alates 1993. aastast kui rektor Arvi Altmäe seal külas käis.

Külalised esinesid 03.09.2009 mehaanikateaduskonna avatud seminaril, kus nad tutvustasid kõrgkooli tegevust. Jena kõrgkooli tehnosiirdekeskusel on tihe koostöö ettevõtetega, läbivaatamisel on 9 patenditaotlust, registreeritud on 18 patenti alates 2002. a. TSK on vahendajaks teaduskondade ja tööstuse vahel ning arendustööga tegelevad nii 125 kõrgkooli professorit kui 60 teadurit. Uuringud on seotud õppetööga ja nendesse kaasatakse ka üliõpilased. Michael Möhwald tõi näiteks projekti selgroolülide liikuvuse parandamiseks, mille tulemusena on tootearendusena valminud trenažöör. Katrin Hädrich rääkis, mida teha ja kuidas olla motiveeritud, et kaitsta doktorikraadi. Tema doktoritöö käsitleb tehismaterjalide lõiketöötlust. Doktorikraadini jõudmine kestab 3-5 aastat, vaja on teemat, juhendajat ja rahalist toetust. Praegusel hetkel omandavad Jenas doktorikraadi 12 doktoranti. Tööde teemad sõltuvad otseselt tööstuse vajadusest ja rahastamisest. Jenas on kavas välja arendada vastav kompetentsikeskus.

TTK, Jena Ametikõrgkooli ja TTÜ töötajad kirjutasid alla kavatsuste protokollile  innovaatilise sademetekoguja konstruktsiooni kasuliku mudel väljatöötamiseks ja rahvusvahelisel tasemel tehnosiirde juurutamiseks Saksamaa tööstusettevõttes.


  • Jaga: