Prindi

METLOG projekti toel rakendus tööle 94 inimest31.01.2012

TTKs lõppes jaanuaris Euroopa Sotsiaalfondi toetusel projekt, mille eesmärgiks oli töötute – sh vanemaealiste, puudega inimeste ning mitte-eestlaste – tööhõivesse toomine läbi masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkonna koolituste läbiviimise paralleelselt ettevõtluse- ja keele-koolituste ning kompleksse nõustamisega.

Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.1 kaasrahastatava projekti “METLOG projekt – töötute kompleksne koolitamine ning tööle rakendamine masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkondades“ peamiseks eesmärgiks oli töötute tööhõivesse toomine läbi masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkonna erialakoolituste läbiviimise paralleelselt ettevõtluse- ja keelekoolituste ning kompleksse nõustamisega, mis ka õnnestus planeeritud mahus. Projekti toel rakendus tööle 94 inimest.

METLOG projekti raames viidi ellu 4 spetsiaalselt töötutele suunatud koolitusprogrammi (ekspedeerija, keevitaja, CAD-projekteerija ja CNC pingi operaatori erialal), milles osalemiseks oli konkurss tänu suurepärasele koostööle Eesti Töötukassaga ning laialdasele teavitusele interneti- ja paberväljaannetes väga suur. Oma sooviavalduse METLOG projektis osalemiseks esitas 1 138 inimest (sh esitati 839 eestikeelset ning 299 venekeelset avaldust), kellest 270 kutsuti intervjuudele.

Kokku valiti koolitusprogrammides osalema algselt planeeritud 90 inimese asemel 112, kellest 96 lõpetas koolituse edukalt ning sai koolitusprogrammi läbimist tõendava tunnistuse. Keevitaja kutsekvalifikatsiooni sai 14 keevitajat, APJ metallilõikepingi operaatori kutsekvalifikatsioon omistati 15 osalejale ja ekspedeerija rahvusvahelise FIATA koolitustunnistuse sai 5 osalejat. (ülevaate tegi avatud kõrgkooli direktor Agnes Udumäe)


  • Jaga: