Prindi

Mida on vaja teada plagiaadist?20.03.2012

Humanitaarainete keskuses toimus 16.03.2012 üliõpilastele ja õppejõududele suunatud plagiaadile pühendatud infotund. Esines teadusfilosoofia aluste lektor Priit Pärnapuu.Priit Pärnapuu on süstemaatiliselt ja vastavate programmide abil otsinud plagiaati üliõpilaste lõputöödest. Selliste otsingute käigus saadud tulemusi ja teadmisi püütigi infotunnis kuulajatega jagada.

Põhilised sõnumid, mida infotunniga edastada sooviti, olid järgmised:
• Kogu “süüd” plagiaadi eest ei saa veeretada üliõpilaste kaela. Ka töö juhendajale langeb osa vastutusest;
• Juba ainuüksi tuvastatavat plagiaati üliõpilaste lõputöödes on talumatult palju;
• Plagiaadituvastusprogrammid on taskukohased, lihtsad, töökindlad ning kiired;
• Plagiaat on tuvastatav ka jooksvalt tavapärase õppetöö raames, mitte ainult lõputööde puhul.

Infotunnis kasutatud slaidid on leitavad aadressil: http://www.teadusfilosoofia.ee/infotund/


  • Jaga: