Prindi

Mõõdistamise uus tehnoloogia – aerolaserskaneerimine06.12.2012

Ehitusteaduskonna rakendusgeodeesia õppetooli korraldusel toimus 04.12.2012 iga-aastane geodeesiaalane infopäev nii TTK kui ka TTÜ ja Eesti Maaülikooli üliõpilastele.Mõõdistamise uue tehnoloogia, aerolaserskaneerimise, huvitavatel teemadel esinesid Maa-ameti spetsialistid Ants Vain (PhD) ja Anti Gruno (MSc), kes tutvustasid aerolaserskaneerimist ja selle rakendusi ning meetodeid Maa-ameti andmekogu näitel. Kogu Eesti territoorium on kaetud laserskaneerimise andmetega, mis võimaldab luua maapinna väikesemõõtkavalisi mudeleid, mida saab kasutada eelprojektide koostamisel. Laserskaneerimise tulemusel valminud suuremõõtkavalist reljeefikujutist saab vaadata Maa-ameti Geoportaalist.
Tallinna Tehnikaülikooli magistrant Erkko Grünthal käsitles rannaalade erosiooni tuvastamist aerolaserskaneerimise andmete abil.


  • Jaga: