Prindi

Multiteli võimaliku partnerina on arutusel TTK18.10.2013

 Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud  kohtusid 16.10.2013 Belgia telekommunikatsioonide teadusuuringute keskuse Multitel esindajatega, et arutada võimalikku koostööd seoses ERTMSi (raudtee turva- ja signalisatsioonisüsteem) erinevate elementide testlabori loomisega. Laboris viidaks läbi erinevate ERTMSi elementide tootjate väljatöötatud seadmete katsetused ja nende nõuetele vastavuse korral ka sertifitseerimine. Sarnaseid laboreid on ka mujale Euroopasse juba ehitatud ja Multiteli eesmärgiks on luua üle-euroopaline laborite võrgustik. Põhjuseks on ELi direktiiv, mille kohaselt tuleb kõik raudtee turva- ja signalisatsioonisüsteemide elemendid sertifitseerida ning erapooletu hinnangu saamiseks tuleb seda teha rohkem kui ühes laboris ja ühes riigis. Plaan on rajada vastavad laborid igasse riiki. Eestis võiks vastavaks koostööpartneriks olla TTK. ELi tegevus ühtse raudteede turva- ja signalisatsioonisüsteemi ERTMS juurutamiseks 2017. aastal eeldab kohaliku koolitus- ja testlabori loomist. (ülevaade transporditeaduskonna õppejõududelt)


  • Jaga: