Prindi

Muutused Eesti elektriturul tõid kohale saalitäie huvilisi09.10.2012

Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere 08.10.2012 peetud avalik loeng elektrituru avanemisest tõi kohale nii üliõpilasi kui kõrgkooli töötajaid ja külalisi, et saada asjatundlikku infot selle kohta, mis meid lähikuudel ees ootab.

TTK rektor Enno Lend tõdes sissejuhatuseks, et elekter puudutab meid kõiki. Seda näitas ka suur huvi loengu vastu ja rohked küsimused-vastused, mille seast jäid kõlama asjatundlikud küsimused elektritehnika õppekava neilt üliõpilastelt, kes on eelnevalt elektriasjandust Tallinna Polütehnikumis õppinud. Tarmo Mere selgitas Eesti elektrisüsteemi, põhiliselt jõuab elekter tarbijateni elektrijaamast, kuid on ka teisi energia tootmisviise. Lähiaastatel võib toimuda mikrotootmise (tuulikud) plahvatuslik areng, mis näitab, et kui tõuseb hind, siis otsitakse alternatiivseid teid energia saamiseks. Mere selgitas, et 1. jaanuaril 2013 turu avanemine ei tohiks kaupade hinda tõsta, sest juba 2010. a 1. aprillist on üle poole elektrist tulnud vabalt turult (suurtarbijad ostavad juba ammu elektrit vabalt turult). Elektrihind moodustub elektrienergia hinnast, võrguteenusest ja maksudest (aktsiis, taastuvenergia tasu, käibemaks). Samas on põhivõrguettevõte Elering ja jaotusvõrguettevõtted monopolid, mida kontrollitakse riigi poolt ja võrguteenusele on kehtestatud kulupõhine hind, mida vaadatakse üle 2 korda aastas.
Strateegiliselt on tähtis, et Eesti suudab vajadusel ise oma tarbimise katta (Leedu ja Läti on defitsiidis). 2013. a pakub elektrit 8 ettevõtet, mille pakkumised põhinevad muutuvkuludel. Kuigi Venemaal on elektri hind soodsam, ei saa sealt elektrit osta, kuna Venemaa ei hooli keskkonnanormidest. Eesti Energia on tulevikus suuna seadnud õlitootmisele. Tuleb meeles pidada, et riik reguleerib seda valdkonda seadustega.
2016. aastaks on Tarmo Mere sõnul Elektrilevil kohustus paigutada 630 000 kaugloetavat arvestit tarbijatele, kogu projekt läheb maksma 92 miljonit eurot. 2025. aastaks peaks 80% elektrivõrkudest olema ilmastikukindel ja suunatud maa alla, et tormid jne ei saaks neid kahjustada. Juba praegu pannakse paika 3 km maakaablit päevas.


  • Jaga: