Prindi

Naturaalsete kiudude konverentsil Londonis20.12.2009

ÜRO kuulutas Maailma Toidu ja Põllumajandusorganistasiooni eestvedamisel (FAO) aasta 2009 naturaalste kiudude aastaks. Aasta hõlmas naturaalsete kiudude ja materjalide tootmise, töötlemise ja kasutamise teemaga seotud üritusi, seminare, konverentse , näitusi ja moeetendusi üle terve maailma. Aasta lõppes 14.-16.12.2009 naturaalsete kiudude aastakonverentsiga Londonis, mille korraldas Londoni Materjalide- ja Mineraalide Instituut (IOM3 – Institute of Materials, Minerals and Mining).Koostöö tulemusena De Montfort University (Leicester) materjaliteadlastega osales konverentsil TTK rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lektor Diana Tuulik.
Konverents kandis alapealkirja „Materials Of Low Carbon Future“ ehk materjalid madala süsinikusisaldusega tuleviku nimel. Kaks päeva oli tihedalt kaetud maailma tunnustatud ülikoolide teadlaste ettekannetega ja naturaalsete materjalidega tegelevate ülemaailmsete organisatsioonide esindajate ülevaadetega oma tööst ja tegevusest ning tulevikuperspektiividest.
Innovaatilisemad teemad hõlmasid naturaalsetest kiududest valmistatud komposiitmaterjalide kasutamist ehitus- ja autotööstuses. Kolmandal päeval toimus ekskursioon Watfordi teadusparki (BRE Innovation Park), kuhu on koondatud ökoloogilise ja keskkonnahoidliku ehitustehnoloogia teadus- ja rakenduskeskus. Eelkõige huvitasid osalejaid Kanepimaja (Renewable Hemp House) ja Naturaalmaja (Natural House) tehnoloogiad.
Konverents oli väga kasulik ja õpetlik nii teoreetiliste teadmiste täiendamise kui ka tööalaste kontaktide sõlmimise eesmärgil. Aktiivne infovahetus looduslikke kiude käsitlevates temaatilistes võrgustikes jätkub tänu sõlmitud tutvustele siiani. (Lektor Diana Tuulik)


  • Jaga: