Prindi

NordPlus viis tehnoökoloogid seekord Tamperesse10.05.2011

Tehnoökoloogia õppekava 12üliõpilast koos õppejõudude Viiu Sillaste ja Agu Eensaarega viibisid 02.-07.05.2011 NordPlus projekti raames Tampere Ametikõrgkoolis (TAMK), kelle organiseerida olid selle aasta projekti ettevõtmised. Külastatavad objektid ja üritused olid väga huvitavad nii üliõpilastele kui ka õppejõududele.TTK tudengid said Tamperes kokku 12 Reikjaviki ülikooli ehitustehnoloogia ja 8 TAMKi keskkonnaeriala üliõpilasega. Üliõpilastest moodustati kuus gruppi, et jagada infot oma maa energeetikatööstuse olukorra ja tulevikunägemuste kohta. Iga grupp koostab seminaridel ja õppekäikudel kogutud materjalide põhjal aruande, mis esitatakse projekti tulemina NordPlus Programmi Komiteele.
Õppekäigud olid organiseeritud väga huvitatavatesse ettevõtetesse ja looduskaunitesse, keskkonnamõjudest puutumatutesse kohtadesse. Eredaim mulje jäi Olkiluoto Tuumaelektrijaamast, kus käisime ka sügaval kalju sees asuvas radioaktiivsete jäätmete matmispaigas.
Külastati Tampere Soojuselektrijaama, mis on moodne ettevõte ning varustab kogu linna elektri ja soojusega. Seal põletatakse maagaasi, aga ka turvast ning puiduhaket.
Suurettevõttes Metso tegeldakse vahetu tootmise kõrval (filtrimaterjali tootmine polümeersetest kiududest erinevatele tootmisettevõtetele ja keemiatööstusele, mäetööstuse masinate tootmine) ka arendustegevusega. Uuritakse mitmetest polümeersetest jäätmetest võimalikult energiarikka kütuse tootmisega seotud teoreetilisi ja tehnoloogilisi probleeme.
TAMKis tutvustati uusi laboratooriume, sh jäätmelaboratooriumi, kuivkäimlate tehnoloogiaid, mis võimaldab biokomposti tootmist iluaianduse tarbeks.
Projekti viimasel päeval oli kavas 6 km pikkune matk Seitsemise Rahvuspargis. Puutumatu loodusega ja huvitava geoloogiaga rahvuspark on suur, kus on ka pikemaid matkaradasid. Matka lõpetas ühine grillipidu rahvuspargi keskuses. (ülevaate tegi professor Viiu Sillaste)


  • Jaga: