Prindi

Õppejõud tutvusid uute vahendite ja võimalustega õppetöö läbiviimiseks04.03.2010

e-õppekeskuse haridustehnoloogide korraldusel toimus 25.02.2010 järjekordne õppejõududele mõeldud e-õppe seminar „Uued vahendid ja võimalused? Vaheldus igapäevasesse loengusse?“, mille eesmärgiks oli tutvustada uusi ja unustatud tehnoloogilisi vahendeid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Rein Ruus Reaalainete keskusest rääkis videokonverentside korraldamisest Polycomiga. Haridustehnoloogid demonstreerisid Skype`i kasutamist õppetöös ja võtsid kohapeal ühendust Taivani ettevõtjaga Taipeis. Kohalolijad veendusid, et tegemist ei ole tehniliselt keerulise tegevusega, vaid võttega, millega saab oluliselt õppeprotsessi täiendada. Rein Kalep Reaalainete keskusest selgitas oma kogemusi loengute salvestamisel Echoga. Kalep leidis, et iga õppejõud peaks videokaamera eest läbi käima, et end reaalselt kõrvalt näha. Samas manitses ta, et elavat esitlust loengus ei asenda miski, kuna auditooriumis tekib eriline sünergia.
Haridustehnoloogid katsetasid osalenute peal uut interaktiivset hääletussüsteemi, mida saab kasutada näiteks tunnikontrolli tegemiseks. QOMO teadmiste testimise süsteemis on häälestatud nimelised puldid (32), mis võimaldavad viia kiirelt läbi erinevaid teste, küsitlusi ja hääletamisi.
Sven Andresen transporditeaduskonnast selgitas illustreeriva joonistamise võimalusi graafikatahvlil (tablet). Tegemist on aktiivse materjaliga, millega saab muuta loengu isikupäraseks ja mis köidab tähelepanu. Rakendusarhitektuuri II kursuse üliõpilane Hardi Kõvamees demonstreeris digitaalse graafikatahvli kasutamist joonistusvahenina, mis simuleerib reaalseid vahendeid (vesivärv, õlivärv, pliiatsid). Viimasena tutvustasid haridustehnoloogid puutetahvlit SMART Board, millega saab teha kõike seda, mis arvutiga.
Seminarist võttis osa ligi 30 õppejõudu ja töötajat.


  • Jaga: