Prindi

Õppetöö algus TTK-is sügisel03.09.2007

Päevaõppe esmakursuslastele algas kõrgkool eelõppepäevaga. Eraldi kogunesid ehitus- ja transporditeaduskonna ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika, mehaanika- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased. Eelõppepäeva alustuseks kõlas üliõpilaste hümn Gaudeamus. Rektor Arvi Altmäe soovis üliõpilastele jõudu, pealehakkamist ja head õppeedukust, et ka nelja aasta pärast diplomi kätteandmisel kohtuda. Rektori sõnul on TTKsse õppima asunud noored teinud õige valiku, sest tehnikavaldkond loob uusi väärtusi ja ainult vahendamisest ei piisa, et jõuda innovatsioonis teistele Euroopa Liidu riikidele järele. Rektor infomeeris noori, et lõpule jõudnud TTK ajaloo uurimus näitab, et Tallinna Tehnikakõrgkooli eelkäijaks on 1915. a. 9. novembril asutatud Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool ja seega tähistab TTK sel aastal juba 92. aastapäeva.Päevaõppe esmakursuslastele algas kõrgkool eelõppepäevaga. Eraldi kogunesid ehitus- ja transporditeaduskonna ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika, mehaanika- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased. Eelõppepäeva alustuseks kõlas üliõpilaste hümn Gaudeamus. Rektor Arvi Altmäe soovis üliõpilastele jõudu, pealehakkamist ja head õppeedukust, et ka nelja aasta pärast diplomi kätteandmisel kohtuda. Rektori sõnul on TTKsse õppima asunud noored teinud õige valiku, sest tehnikavaldkond loob uusi väärtusi ja ainult vahendamisest ei piisa, et jõuda innovatsioonis teistele Euroopa Liidu riikidele järele. Rektor infomeeris noori, et lõpule jõudnud TTK ajaloo uurimus näitab, et Tallinna Tehnikakõrgkooli eelkäijaks on 1915. a. 9. novembril asutatud Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool ja seega tähistab TTK sel aastal juba 92. aastapäeva.
Seejärel tutvustas avalikkussuhete juht Malle Jürves neid inimesi, kellega üliõpilastel tuleb nelja aasta jooksul koostööd teha.

Õppetöö korraldusest TTKs rääkisid õppeprorektor Enno Lend ja õppetalituse juhataja Anne Rooste. Teadusarendustegevusest TTKs andis ülevaate arendusprorektor Anne Kraav, kes soovitas kohe algusest alustada teadustööga ja ühineda üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühinguga HEUREKA. Tunniplaani ülesehituse kohta andis selgitusi õppetalituse spetsialist Maria Laurson.

Välismaal õppimise perspektiive tutvustas välissuhete juht Viktoria Toomik, kes kutsus kasutama neid võimalusi, mida kõrgkool pakub. Kehakultuurikeskuse tööst ja sportimisvõimalustest rääkis kehakultuurikeskuse direktor Raivo Russmann.

Üliõpilasesinduse rollist TTKs kõneles üliõpilasesinduse esimees, rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilane Sirja Raudsepp.

Lõpetuseks kutsus Piret Lett tantsima Savijalakestesse ja laulma TTK kammerkoori.

Eelõppepäev lõppes teaduskondade infotunniga.


  • Jaga: