Prindi

Osale TTK jõulukaartide konkursil!20.09.2013

Eesmärk
Kavandada Tallinna Tehnikakõrgkooli 2013. aasta ametlik jõulukaart, mida saata jõuludeks ja aastavahetuseks ametiasutustele, partnerkõrgkoolidele ja -ettevõtetele (nii Eestis kui välismaal).
Kaartidel peavad kajastuma kõrgkoolile iseloomulikud tunnused (logo jne) ja need peavad väljendama õppeasutuse olemust ning põhiväärtusi.
Konkurss toimub kahes kategoorias: 1) paberkandjal jõulukaart; 2) e-kaart.
Osalejad
TTK üliõpilased, töötajad ja vilistlased. Autor võib esitada piiramatul arvul kavandeid ühes või mõlemas kategoorias.
Aeg
Tööde esitamise tähtaeg on 31.10.2013 kell 16.00.
Paberkandjal kavandid esitada rektori abi kätte ruumi 204. E-kaart saata meiliaadressil tktk@tktk.ee või esitada infokandjal ruumi 204.
Tingimused paberkandjal kaardile:
1. Kavandi mõõtmed äärepikkusega kuni 11*21 cm või ruudukujulise puhul kuni 15*15 cm, avatav kaart.
2. Kavand esitatakse originaalvärvides.
3. Kavand esitatakse suletud ümbrikus märgusõnaga “TTK jõulukaart”, teise kinnisesse ümbrikusse lisada autori kontaktandmed.
4. Võimalusel esitada kavand ka vektorgraafika failina, mis lisada infokandjal ümbrikusse või saata aadressil tktk@tktk.ee.
Tehnilised nõuded e-kaardile:
1. E-kaart peab olema jagatav e-kirja manusena või lingitav kindlale veebiaadressile (nt http://tktk.ee/joulukaart/). Viimasel juhul peab e-kaart olema transporditav TTK serverisse ja töötama igas brauseris.
2. E-kaart on tehtud staatilise pildina (formaat JPG) või dünaamilisena/liikuvana (formaat SWF).
3. E-kaart on maksimaalselt 800×600 pikslit suur.
Kokkuvõtete tegemine
Kavandeid hindab 5-liikmeline žürii. Tulemus avalikustatakse TTK kodulehel 04.11.2013.
Premeerimine
Mõlema kategooria jõulukaardi autorile preemia a`150 eurot (miinus tulumaks).

Premeeritakse mõlema kategooria parima kavandi autorit. Nõutud tasemel konkursitööde puudumisel jäetakse preemia välja andmata. Võitjatega võetakse ühendust, vajadusel ja kokkuleppel võimalikud muudatused kaartidel.

Lisainformatsioon konkursi kohta: info@tktk.ee või kommunikatsioonispetsialistilt ruumis 110, e-kaardi kohta saab tehnilist infot infotehnoloogiatalituse juhilt ruumis 104, andrus@tktk.ee


  • Jaga: