Prindi

Päevaõppe esmakursuslaste aktused algasid Gaudeamusega01.09.2010

Esimene koolipäev päevaõppe esmakursuslastele algas 30.08.2010 avaaktustega aulas. Eraldi kogunesid ehitus- ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning mehaanika-, transpordi- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased. Aktuse alustuseks kõlas üliõpilaste hümn Gaudeamus. Rektor Enno Lend õnnitles noori õige valiku puhul ja soovis jõudu, et nelja aasta pärast kohtuda juba diplomite kätteandmisel. Rektor rõhutas, et õpingutes tuleb orienteeruda sisukusele ja tulemuslikkusele, olulised on saavutatud õpiväljundid, mitte istutud tunnid.Õppeprorektor Lauri Peetrimägi selgitas, kui tähtis on start, selgeks tehtud taktika, strateegia ja mängureeglid. Kõrgkooli töökorraldus erineb oluliselt koolist, seepärast kutsus ta süsteemsele, sihipäraselt mõtestatud tööle juba kohe.

Arendusprorektor Anne Kraavi sõnul on õppetöö ja teadusarendustöö omavahel tihedalt seotud. Ta soovitas teha tutvust kõrgkooli uurimissuundade, üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühinguga HEUREKA ning ERASMUS programmi võimalustega õppimiseks ja praktikaks partnerkõrgkoolides välisriikides.

Esmakursuslasi tervitasid ka teaduskondade dekaanid. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan Helli Sisask pani noortele südamele, et kõigepealt tuleb selgeks õppida Gaudeamus ja siis seda laulda kõikidel oma üritustel. Üliõpilasesindus kutsus kõiki 16. septembril rebaste peole klubisse Parlament.

Piret Lett rääkis erinevatest huvitegevuse ja sportimise võimalustest. Lauljad on oodatud 15.09 kell 18 kammerkoori ja tantsijad Savijalakestesse 14.09 kell 19. Tuleb ju järgmisel suvel üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus Leedus.

Pärast aktusi jätkus esimene koolipäev teaduskondade infotunniga.


  • Jaga: