Prindi

Päevaõppe esmakursuslaste esimene koolipäev algas Gaudeamusega02.09.2013

Esimene koolipäev päevaõppe esmakursuslastele algas 02.09.2013 avaaktustega aulas. Esimesena kogunesid ehitus- ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tudengid, teisena mehaanika-, transpordi- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased.

Rektor Enno Lend ütles oma tervituses, et nii kooliperel kui üliõpilastel on oma ootused, püüame need kokku viia, et TTK missioon saaks täidetud (Toetada Eesti ühiskonna jätkusuutlikku arengut rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde kaudu tehnikavalkonnas, peamiselt inseneriõppes). Rektor tõi esile TTK väärtused — loovus, innovaatilisus ja ettevõtlikkus — ja avaldas lootust, et värsked üliõpilased jagavad neid väärtusi.

Õppeprorektor Lauri Peetrimägi õnnitles noori ja selgitas õppetöö korralduse aluseid. Arendusprorektor Anne Kraavi sõnul on õppetöö ja teadusarendustöö omavahel tihedalt seotud. Ta selgitas, et lisaks õppetööle on võimalus osaleda teadusarendus- ja loometegevuses (TAL) ning rahvusvahelistes programmides ja projektides. Anne Kraav soovitas kasutada neid võimalusi, sest tööandjad hindavad nii keeleoskust kui õpinguid väliskõrgkoolides.

Professorite kogu liige Martti Kiisa andis nõu võtta koolilt kõik, mis võtta on, mitte piirduda lihtsalt 240 EAPga. Sport, laul, tants, Formula Student, ühinemine TAL-tegevusega, HEUREKA — loetles ta erinevaid võimalusi. Ta rõhutas ka vajadust olla ausad ja korrektsed nii koolis kui mujal, et jõuda lõpptulemuseni nelja aasta pärast.

Õppeprorektor Lauri Peetrimägi andis seitsmele esmakursuslasele, kes said vastuvõtul kõrgkooli sisse maksimumtulemustega, kõrgkooli meene — Maili Tannenberg (rakendusarhitektuur), Aleksandr Kütson (rakendusgeodeesia), Olari Piht ja Artur Radziminski (autotehnika), Joosep Jesmin (masinaehitus), Sandra Luks (rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia) ja Agnes Leiste (transport ja logistika).

Kõik esmakursuslased said TTK tudengiteatmiku, milles lisaks vajalikule olulisele infole on ka õppeaasta kalendaarium.

Pärast aktusi jätkus esimene koolipäev teaduskondade infotunniga.


  • Jaga: