Prindi

Partnerõhtu kogus 15. Logistikaseminariks häid mõtteid03.10.2013

Logistikaseminar 2014 korraldusmeeskonna eestvedamisel toimus 02.10.2013 TTK aulas partnerõhtu, kus tunnustati 2013. a Logistikaseminari sponsoreid ja arutleti erinevate logistikavaldkonna päevakohaste probleemide üle, millest peaks kooruma järgmise seminari peateema.Partnerõhtul osales ligi 30 külalist, nende seas ettevõtete esindajad ja TTK ning TTÜ õppejõud. Sõna said TTK logistika ja majanduse õppetooli hoidja Ain Tulvi, Logistikaseminar 2013 peakorraldaja Liis Kitsing ja Logistikaseminar 2014 peakorraldaja Kaija Kilumets, kes andsid lühikese ülevaate eelnevate aastate seminaridest, rääkisid partnerõhtu eesmärkidest ja tunnustasid meenetega seniseid toetajaid.
2014. aasta Logistikaseminari peakorraldaja Kaija Kilumets andis ülevaate ka juubeliseminari võimalike teemadega seonduvatest ideedest, mida asuti laudkondades üheskoos täiendama. Mõttetöö eesmärgiks oli leida ideid tuleva aasta Logistikaseminari korraldamiseks. Populaarseimaks kujunes arutlemine innovatiivsete ideede ja projektide teemal. Laudkondades tekkinud mõtete abil valitakse peagi 2014. aasta seminari peateema.
„On positiivne, et viimastel aastatel on Logistikaseminari meeskond juba varakult toetajate ja partneritega kokku saanud ja ka ettevõtete arvamust teemade osas uurinud,“ ütles partnerõhtust osa võtnud Ace Logistics esindaja Martin Raud. Korraldajate pakutud ideedest leidis Raud keskse olevat Euroopa Liiduga seonduva. „See sündmus on Eestit ja meie logistikasektorit olulisel määral mõjutanud ning huvitav oleks vaadata korra ajas tagasi ja kindlasti ka edasi,“ arvas Raud. Ace Logistics on toetanud Logistikaseminari juba alates esimesest seminarist.
Logistikaseminar on alates 2000. aastast Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse tudengite korraldatav logistika suursündmus, millel on igal aastal ligi 250 osavõtjat. Kevadeti toimuva sündmuse kohta saab rohkem infot Logistikaseminari koduleheküljelt www.logistikaseminar.ee. (ülevaate andis Logistikaseminari korraldusmeeskond – LI 3. kursus)


  • Jaga: