Prindi

Patendiamet väljastas TTKle esimese patendi27.06.2011

2011. a kevadsemestril registreeris Patendiamet õiguskaitse Tallinna Tehnikakõrgkooli esimesele patendile ja 15. 06.2011 laiendatud nõukogu istungil anti selle autoritele üle vastavad tunnistused – patendikirjad.Leiutise „Lihtsustatud lõikestantsi valmistamise meetod“ autoriteks on Rubo Roots, Jaak-Evald Särak ja Tiit Tiidemann. Leiutise idee seisneb selles, et kui tavaliste lehtstantside puhul valmistatakse tempel ja matriits eraldi, siis antud meetodi puhul lõigatakse nad välja ühisest lehttoorikust (näit traatelektroerosiooni menetlusel), jättes matriitsi ja templi ühest otsast ühendatuks.
Spinno programmi projekti toimimine on ergutanud TTK liikmeskonda kaitsma kõrgkooli kaudu oma loova mõttetöö tulemusi. Alates 2006. a kuni tänaseni on liikmeskonna poolt esitatud kokku 16 patendi, kasuliku mudeli või kaubamärgi taotlust. Neist oli siiani Patendiameti poolt väljastatud 9 kaitsedokumenti – 7 kasuliku mudeli tunnistust ja 2 kaubamärgi tunnistust .


  • Jaga: