Prindi

President Arnold Rüütel andis Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas Eesti Kodukaunistamise liikumise patronaaži üle Eesti Vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele15.01.2007

President Arnold Rüütel andis Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas Eesti Kodukaunistamise liikumise patronaaži üle Eesti Vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele. Seoses president Toomas Hendrik Ilvese külastusega selgitas TTK rektor Arvi Altmäe presidendile sündivuse olukorda ja selle seost kõrghariduse omandamisega. Rektor rõhutas oma ettekandes „Eesti teel Teadmistepõhisesse ühiskonda“, et Eestis omandab ainult 28% üliõpilastest rakendus- kõrgharidust samas kui mujal Euroopas on see arv 45-55%. Sellest tulenevalt on 1000 töötaja kohta Eestis ainult 5 inseneri (teadustöötajat) ja Eesti on innovatsiooni tempo poolest Euroopas viimasel kohal.Üheks soodustavaks teguriks inseneride arvu suurendamisel oleks magistriõppe sisseviimine rakenduskõrgkoolis, kus saadi kõrgharidus. Lõpetanu töötab aasta oma töökohas, õpib magistriõppes ja lahendab kerkivaid tööprobleeme. Altmäe sõnul on Eestis praegu liiga suured nõudmised rakenduskõrgkoolidele magistriõppe sisseviimisel. Kui Eestis peab olema 75% õppejõududest sel juhul doktorikraadiga, siis Soomes vaid 1, kes vastutab magistriõppe õppekava eest. President Ilves küsis, mis on tulevik kui ei õpita reaal- ja loodusaineid? Altmäe sõnul kängub sel juhul tehnika- ja tehnoloogiavaldkond. Kõrgharidusstrateegias on sisse kirjutatud soodustused neile ainetele, et üldhariduskoolid tegeleksid nendega rohkem. Ilves rõhutas, et madala inseneride arvu puhul on tegemist ühe suurema murega. Tema sõnul läheb Eestil Nokia leiutamisega raskeks. Ilvese sõnul saab sel teemal rääkida, kas keegi aga kuulab? Tähtis tegur läbi edukate riikide on kõrgem protsent insenere ja loodusteadlasi. Ärijuhte ja avaliku halduse juhte jätkub, kuid neist ei piisa, kui ei ole neid, kes midagi luua suudavad, ütles president Ilves. Inseneri ametit tuleb väärtustada, rõhutas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.


  • Jaga: