Prindi

Prorektorid Anne Kraav ja Enno Lend, õppetalituse juhataja Anne Rooste ja rektori nõunik Külli Lukk viibisid Berliinis BaLaMa projekti lõppkonverentsil21.03.2007

Prorektorid Anne Kraav ja Enno Lend, õppetalituse juhataja Anne Rooste ja rektori nõunik Külli Lukk viibisid Berliinis BaLaMa projekti lõppkonverentsil. BaLaMa projekt algas 2005. aasta sügisel ja projektis osalenud kaheksa Euroopa riigi – Austria, Eesti, Hollandi, Iirimaa, Saksamaa, Soome, Ðveitsi, Taani – rakenduskõrghariduse esindajad seadsid eesmärgiks koostada Bologna protsessi valguses rakenduskõrghariduse võrdlus, kaardistada probleemid ja raskused. Konverentsi töögrupid – haridus, avatud vastuvõtt, tööturg, uurimistöö, rahvusvahelistumine – pakkusid parimaid näiteid kõigilt projektis osalenud maadelt.Prorektorid Anne Kraav ja Enno Lend, õppetalituse juhataja Anne Rooste ja rektori nõunik Külli Lukk viibisid Berliinis BaLaMa projekti lõppkonverentsil. BaLaMa projekt algas 2005. aasta sügisel ja projektis osalenud kaheksa Euroopa riigi – Austria, Eesti, Hollandi, Iirimaa, Saksamaa, Soome, Ðveitsi, Taani – rakenduskõrghariduse esindajad seadsid eesmärgiks koostada Bologna protsessi valguses rakenduskõrghariduse võrdlus, kaardistada probleemid ja raskused. Konverentsi töögrupid – haridus, avatud vastuvõtt, tööturg, uurimistöö, rahvusvahelistumine – pakkusid parimaid näiteid kõigilt projektis osalenud maadelt.
Konverentsi sõnum oli, et tänapäeva Euroopas on oluline praktikale ja tööturule orienteeritud haridus, töökohtade loomine, kvalifikatsiooni andmine. Bologna protsessi eesmärk on kõrghariduse kaasajastamine ja ühtlustamine. Tähtis on vastastikune akadeemiline tunnustamine, mobiilsus – nii horisontaalne kui ka vertikaalne. Rakenduskõrgkoolidelt oodatakse tihedat seotust ettevõtetega, innovaatilisust. Haridus ja uuringud peavad olema konverteeritavad ettevõtluseks. Tulevik on ebatraditsiooniliste õppevormide päralt ja õppimine läbi elu. Arutelu näitas, et vaatamata paljudele erisustele BaLaMa projektis osalenud riikide rakenduskõrghariduses on probleemid ikka ühesugused.

Anne Rooste
Õppetalituse juhataja


  • Jaga: