Prindi

Rakendusarhitektuuri lõputööd Rotermanni soolalaos14.09.2012

TTK arhitektuuriinstituut avas 14.09.2012 Eesti Arhitektuurimuuseumi Rotermanni soolalao keldrisaalis 2012. a kevadel rakendusarhitektuuri õppekava lõpetanud üliõpilaste lõputööde näituse. Ekspositsioon jääb avatuks 7. oktoobrini.Lõputöödest on näitusele valitud 18 suhteliselt paremat, aktuaalsemat ja huvitavamat lõputööd. Välja on pandud planeerimisprojektid ja maketid, mitmed võistlustel osalenud tööd (näiteks Soome uuselamurajoon). Esindatud tööd kajastavad kooli lõpetanute arhitektuurse ja insenerliku mõtlemise taset pärast neli aastat kestnud rakendusarhitektuuri õpinguid. Tööde hulgas on väga fantaasiarikkaid, võimalikkuse piiril olevaid tulevikustsenaariume käsitlevaid töid nagu Maria Sahvorostova lõputöö – Õnnesild – abielukeskus üle Narva jõe, kui ka realistlikke, lähitulevikus realiseeruvate ehituskavade võimalikke variantlahendusi (Liisa Maripuu lõputöö Mustamäe kirik).

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaani Hindrek Kesleri hinnangul paistavad parimad lõputööd silma nii oma arhitektuurse kvaliteedi kui ka realistlike ja läbimõeldud insenerlike lahenduste poolest. Tasakaal arhitektuurse mõtteviisi ja insenerioskuste vahel on Kesleri sõnul TTK arhitektuuriinstituudi arhitektiõppe olulisimaid eesmärke.


  • Jaga: