Prindi

Rakendusarhitektuuri tudengid mõõdistavad Pelgulinna majade detaile27.04.2010

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna rakendusarhitektuuri eriala 1. kursuse üliõpilastel seisab kevadel ees mõõtmispraktika, mille jooksul mõõdistatakse Pelgulinna ajalooliste majade arhitektuurilisi vorme ja detaile – eelkõige uksi. Praktika juhendaja Mari-Liivia Jõerüüt otsis kõigepealt välja 60 maja, millest Kultuuriväärtuste Amet omakorda valib välja 30.Avalöögiks mõõtmispraktikale pidas Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööväärtuslike alade osakonna juhataja Riin Alatalu 27.04.2010 üliõpilastele loengu Pelgulinna ajaloost ja arhitektuurist. Pelgulinn iseloomustab oma hoonestusega kvartalite kaupa erinevaid ajajärke linna arengus – tsaariaeg, Eesti vabariigi aeg, sotsiaalmajad, kooperatiivid, sõjajärgsed barakid ja stalinism. Pelgulinna ilmusid esimesed eestlastest majaomanikud 19. sajandi lõpus – 20.sajandi alguses, kui Tallinna linnapeaks oli insener Voldemar Lender. Juba sel ajal kujunes välja koondnimetusega Tallinna maja, mis oli kivist trepikojaga kolmekordne elamu. Ja mille detaile üliõpilased nüüd mõõdistama hakkavad.


  • Jaga: