Prindi

Rakendusarhitektuuri üliõpilased tõid oma tööd avalikkuse ette10.11.2011

Tallinna Tehnikakõrgkooli neljandal korrusel ja e-õppekeskuse ees on eksponeeritud
rakendusarhitektuuri üliõpilaste tööde näitused, kollaažid, joonistused ja maalid.

II kursuse rakendusarhitektuuri tudengite kollaaži workshop toimus 23.05.- 26.05.2011 ja selle teemaks oli „Linn“. Märksõnad – Mängulised oletused tulevikulinnast. „Roheline“ mõtlemine ja urbaniseerumine. Linn kui inimkultuuri kõrgsaavutus ja kui planeedi ressursside raiskaja. Teema oli väga laiahaardeline, andis võimaluse isiklikeks seisukohtadeks linna teemadel, emotsionaalseteks väljaütlemisteks ja filosoofilisteks aruteludeks läbi kollaazi tehnika. Kollaažid on tutvumiseks väljas 4. korruse fuajees.

I kursuse arhitektuuri joonistamise (6.06 – 8.06 2011 Tallinnas) ja II kursuse arhitektuuri maalimise (9.06 – 11.06 2011 Tartus) suvepraktika töid saab vaadata 0-korrusel e-õppekeskuse ees.

Tallinnas joonistati Rocca-al –Mares ja Ilmarise kvartalis.Teemadeks oli
taluarhidektuur ja linnahall. Iseloomulike ja huvitavate rakursside ja detailide joonistamine. Tartus olid teemadeks Emajõe äärsed uusehitised, Tartu siluett, Supilinn, Tartu sillad, uus ja vana Tartu. Nelja päeva jooksul üritasid tudengis leida ja maalida linnas midagi, mis oleks tõeliselt Tartulik, samas ka intrigeeriv ja loomulikult ka arhidektuurselt huvitav.
Nii workshopi kui suvepraktikate juhendaja oli Mall Nukke.


  • Jaga: