Prindi

Rakenduskõrgkoolid alustavad koostööd välistudengite õpetamisel22.08.2013

Tallinna Tehnikakõrgkool, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kirjutasid 22.08.2013 alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on edendada omavahelist koostööd Eestis õppivate välistudengite õpetamisel.

Koostöölepingu kohaselt saavad Eestis õppivad välisüliõpilased sooritada vastavalt oma õppelepingule valikaineid oma vastuvõtva kõrgkooli partnerkõrgkoolis. Kolm lepingu allkirjastanud rakenduskõrgkooli tunnustavad vastastikku läbitud õppeaineid ja ainepunkte ning tulemusi käsitletakse samaväärselt välisüliõpilase vastuvõtvas kõrgkoolis sooritatuga.

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori Enno Lendi sõnul on igal asjal mitu vaatepunkti,  üks vaatepunkt on  läbi välisüliõpilaste silmade ning nüüd arvestame nende arvamust ja ainepunktide kättesaadavust. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul jõuti lepingu sõlmimiseni  läbi suure töö, läbitud on ka pilootperiood.

Sisekaitseakadeemia rektori Lauri Taburi sõnul avardab koostööleping Eestis õppimise vastu huvi tundvate Erasmuse vahetusüliõpilaste võimalusi. Nüüdsest saavad nad Eestis vajalikke õppeaineid valida kolme rakenduskõrgkooli õppeainete hulgast. “Näiteks Sisekaitseakadeemiasse õppima tulevatele välistudengitele pakuvad lepinguosaliste koolide puhul huvi erakorralise meditsiini teemad ja tuleohutuse ehitustehnilised küsimused, milliseid just meie partnerite juures väga heal tasemel õpetatakse” kirjeldab Tabur koolide vastastikuse koostööhuvi tagamaad.

SA Archimedese hariduskoostöö keskuse kõrghariduse büroo juhataja Terje Kaelepi sõnul on Erasmuse programmi seisukohalt taoline koostöö välisüliõpilaste vastuvõtul väga tervitatav ja muudab Eesti kõrgkoolid Eestisse õppima tulevate vahetusüliõpilaste jaoks senisest veelgi atraktiivsemaks. „Selline lähenemine aitab ka tasakaalustada väljaminevate ja sissetulevate Erasmuse üliõpilaste vooge üksikute kõrgkoolide lõikes“ täiendab Kaelep.

Koostöölepingule kirjutasid alla Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.


  • Jaga: