Prindi

Raudteealane rahvusvaheline konverents27.02.2008

Transporditeaduskonna õppejõud Tamara Šerstjuk ja JaanVõrk osalesid Vilniuse Ehitus- ja Disaini kolledži poolt korraldatud raudteealase hariduse korraldust ja perspektiive käsitleva rahvusvahelise konverentsi töös ja tegid seal ettekande, mis käsitles raudteealast haridust Eestis. Vilniuse Ehitus- ja Disaini kolledž on Tallinna Tehnikakõrgkooli koostöölepingu partner. Kolledži raudteetehnika teaduskonnas õpib ligi 1000 üliõpilast. Külastati teaduskonna õppelaboratooriume, kaasa anti elektroonset õppematerjali, loodi isiklikke kontakte.
Lähinaabrid Läti, Leedu ja ka Poola teevad tõsist tööd raudteetranspordi alastes uuringutes ning suhtuvad pühendumisega raudteealase hariduse edendamisse.


  • Jaga: