Prindi

Reaalainete keskus võttis õppeaasta kokku13.06.2013

TTK reaalainete keskus pidas 04.-06.06.2013 oma traditsioonilise õppeaasta lõpuseminari Topu spordi- ja puhkebaasis, kus õppeaasta töise kokkuvõtmise kõrval oli oma osa ka ühisel puhkeajal.Seminar algas vägede ülevaatamise ja ühispildi tegemisega. Seejärel võeti arutluse alla lai teemade ring. Esmalt andis iga õppejõud ülevaate oma õppeaasta tegemistest. Seejärel räägiti väljalangevusest, õpimotivatsioonist ja esmakursuslaste tõhusamast kooliellu kaasamisest. Teises teemade blokis arutleti ainekavade koostamise, õppematerjalide kättesaadavuse ja e-õppe problemaatika üle. Jutuks oli ka üliõpilaste anketeerimine, ankeetküsimuste koostamine ja nende interpreteerimine. Kõik arutluse käigus väljakujunenud arusaamad ja seisukohad süstematiseeris ja pani ühtse tervikmaterjalina kirja keskuse juhataja Rein Ruus.

Aega jagus ka kepikõnniks ja hommikusest tüünest merest uduloori tagant avaneva vaate nautimiseks. Kultuuriprogrammi raames külastasime kuurortlinna Haapsalut, kus muljet avaldas suvine rannapromenaad. Kultuurikeskuses tutvusime Eesti kultuurplakati väljapanekuga ja samas kõrvalsaalis rahvusvahelise graafilise disaini näitusega. Meeldiv on tõdeda, et sel näitusel, nagu ka möödunud aasta analoogilisel näitusel, oli oma tööga esindatud meie kolleeg Vello Lillemets. (Ülevaate koostas R. Kalep)


  • Jaga: