Prindi

Reaalainete keskuse õppejõud Vitali Retšnoi kaitses doktorikraadi22.11.2012

Reaalainete keskuse õppejõud Vitali Retšnoi kaitses 16.11.2012 Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnas edukalt doktoritöö teemal „Vektorväljad ja Lie rühma esitused“.

Väitekirja uurimisobjektiks on vektorväli, mis on üks olulisemaid mõisteid diferentsiaalgeomeetrias ja leiab rakendamist pideva keskkonna mehaanikas ja dünaamilistes süsteemides. Vitali Retšnoile omistati filosoofiadoktor (Ph.D.) matemaatikas. (

19. 11.2012 tutvustas Vitali väitekirjas käsitletut oma kolleegidele, peatudes õpingute käigus tekkinud probleemidel ja õnnestumistel. Doktorikraadini jõudmiseks tuli Vitalil koguda 240 EAP, milleks töö kõrvalt õppides kulus seitse aastat. (edastas Rein Ruus)


  • Jaga: