Prindi

Rektor kutsus parimad lõpetajad vastuvõtule19.06.2012

TTK rektor Enno Lend kutsus viie teaduskonna parimad lõpetajad 19.06.2012 vastuvõtule, et ühiselt panna punkt õpingutele ja teha väike tagasivaade õpiaastatele.

Rektori sõnul oli heameel kutsuda parimaid pidulikule vastuvõtule ja õnnitleda stuudiumi lõpetamise puhul. Rektor andis noortele kaasa koolipere head soovid edaspidises õpi- ja tööelus. Õppeprorektor Lauri Peetrimägi rõhutas töökust ja sihikindlust, tema sõnul on kõrgkool arendanud edasi vundamenti, mis on laotud lapsepõlvest alates. Ta avaldas soovi, et side kõrgkooliga ei katkeks, eelkõige vilistlaskogu loomisel. Lauri Peetrimägi sõnul on paljud mõelnud õpingute jätkamisele magistrantuuris, tavaliselt 15-20% lõpetajatest jätkavad. Arendusprorektor Anne Kraav rõhutas, et nüüd algab tööelu, tähtis on teha õigeid valikuid. Ta soovitas jätkata koostööd kõrgkooliga projektidega, mis pooleli, sest olemas on toredad laborid. Ideede leidmiseks on vaja kõigepealt lugeda läbi Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised nr 14, mille kõik lõpetajad kaasa said. Anne Kraav sõnul tuleb leida võimalusi, et oleks edaspidises elus uudsust, loovust ja uudishimulikkust ning mitte langeda töö- ja elurutiini.

Vastuvõtt jätkus ühise tordisöömise ning juba omavaheliste vestlustega rektori ja prorektoritega. Rektori sõnul andsid noored kõrge hinnangu kõrgkooli õppejõududele, kellega koos on õppekava läbitud.

Mälestuseks vestlusrohkest koosviibimisest jääb ühispilt.


  • Jaga: