Prindi

Rõivateaduskond pani õppeaastale punkti Naissaarel12.06.2013

Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna kevadseminar toimus 04.-05.06.2013 Naissaarel, kus teaduskond tegi lõppevast õppeaastast kokkuvõtteid ja seadis sihte järgnevaks.

Kevadseminari ilmaga vedas, juba paadisõit saarele lõi rõõmsa meeleolu ja kohapeal läks kohe seminar käima. Seekord ei jätkunud aga päevaplaanis ettenähtud ajast, vaid arupidamine kestis üle tunni kauem.

Kvaliteedijuhtimise käsiraamatu uus protsessikaart tõstatas küsimusi võtmetulemusnäitajate osas, arutada tuli ka seda, kuidas õnnestus esmakordselt tudengitega rahvusvaheline nädalane üritus Vilniuses, Nord Plus programmi raames ja miks jätkamine ei õnnestunud. Arutati üliõpilaste õppeedukust, seda, et seekord oli tagasiside kesine, kui sunnimehhanismi ei kasutatud. Huvitavad mõtted olid rahvusvahelist tekstiilialast konverentsi AUTEX külastanud õppejõududel.

Kõige huvitavam oli aga Diana Tuuliku ettekanne oma äsja kaitstud teisest magistritööst Tartu Ülikoolis. Teenusdisaini õppekava läbinud õppejõud oli teinud suure töö uurides teaduskonna partnerettevõtteid, meie õppejõude ja nende kompetentsust ning mida siis ikka saame ise ära teha oma teadmiste kommertsialiseerimisel.

Saarega tutvus teaduskond seminari teisel päeval väga põneva ekskursiooni käigus, kus transpordivahendiks oli sõjaväe vana veoauto ning giidiks soomlane (niiöelda „suvesaarlane“) ja tema koer. (ülevaate tegi Mare-Ann Perkmann)


  • Jaga: