Prindi

Ruse Ülikooli õppejõud külastasid TTK-d16.05.2008

Eelmisel aastal käisid Erasmus programmi raames Ruse Ülikoolis kaks õppejõudu humanitaarainete keskusest ja tänavu üks õppejõud transporditeaduskonnast. Seekord külastasid kaks Ruse Ülikooli õppejõudu TTKd.Vahetusüliõpilastena õppisid kevadsemestril meie koolis kolm Bulgaaria tudengit. Ruse Ülikool on suur kool, seal õpib rohkem kui 9000 üliõpilast, k.a. umbes 450 üliõpilast teistest maadest. Palju tähelepanu pööratakse rahvusvahelisele koostööle. Mitmete Euroopa Liidu vahetusprogrammidega on igal aastal haaratud vähemalt 70 üliõpilast, k.a. arvatud need, kes õpivad magistri- ja doktoriõppes.

Ka TTK tudengitel on võimalus seal Erasmus programmi raames õppida. Huvi võiksid pakkuda niisugused erialad nagu ökoloogia ja keskkonnakaitse, masinaehitusseadmed ja -tehnoloogiad, materjaliteadus ja -tehnoloogia, transport. Ruse ülikoolis tehtavate uurimustööde hulka kuuluvad biokütused, energia säästmise tehnoloogiad, ökoloogiline turvalisus, rakendusmehaanika, metallitöötlemistehnoloogiad, transport ja logistika, transport ja turvalisus, sisepõlemismootorid, tööstusjuhtimislogistika, kliimamuutused ning bioloogiline mitmekesisus ja palju muud. Rohkem infot leiate aadressilt www.ru.acad.bg.


  • Jaga: