Prindi

Saksa külalised andsid ülevaate jäätmekäitluse arengutest Saksamaal17.09.2013

TTKd külastasid 05.-06.09.2013 Dr Ulrich Lottner Baierimaa Keskkonnaametist ja Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel bifa Keskkonnainstituudist Saksamaalt. Lisaks oma põhitööle on nad ka õppejõud Augsburgi rakenduskõrgkoolis.Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas, tehnoökoloogia õppetoolis toimus koos mehaanikateaduskonna esindaja ja külalistega arutelu võimaliku koostöö üle. Marek Pakkin ja Tavo Kangru tutvustasid Saksamaa külalistele TTK mehaanikateaduskonna laboratooriumeid. Külalistele pakkus huvi võimalik üliõpilaste vahetus intensiivkursuste vormis.

Esimesel päeval pidasid külalised tehnoökoloogia üliõpilastele loengu, milles W. Rommel rääkis Augsburgi rakenduskõrgkoolist ja sealsetest õppimisvõimalustest ja U. Lottner tutvustas Saksamaa jäätmekäitluse probleeme ning arengut.

W. Rommel rääkis oma loengus tulevikuprobleemidest, mida keskkonnainsenerid peavad hakkama lahendama. Inimeste arv maal järjest kasvab ja üha enam on juurde vaja materjale, millest toota vajalikke asju inimestele. Inseneride ülesanne on leida neid materjale või tehnoloogiaid, mis kasutaks vähe algmaterjali või saaks toote tootmiseks kasutada juba kasutusel olnud materjale.

U. Lottner andis väga hea ülevaate Saksamaa jäätmekäitlusalase seadusandluse arengust viimase 25 aasta jooksul ja tutvustas lähituleviku plaane. Jäätmeregulatsioonidesse ilmuvad uued mõisted – mobiilne jääde, jäätmete lõppemine ja jäätmete vältimise plaan. Kuna paljudest nn jäätmetest saab toota materjali (toodet), siis siiani on seda toodet müüdud ja turustatud kui jäädet, tegelikult on tegu siiski ostja jaoks toormega ja seetõttu on vajalik, et mingis etapis muutuks jääde uuesti tooteks. (ülevaate tegi Monica Vilms)


  • Jaga: