Prindi

Seminar õppejõududele „Trendid e-õppes“26.04.2010

Kolmapäeval, 5. mail kell 14.00-15.30, e-õppe keskuses ruumis 021.
Haridustehnoloogid kutsuvad õppejõude arutlema, kas ja kuidas e-õppes ennustatavad trendid väljenduvad õppejõu igapäevatöös. Oma seisukoha ütlevad välja tudengid üliõpilasesindusest, Anne Rooste (õppeosakonna juhataja).

Väidetavalt on viimaste aastate kiired arengud veebimaailmas tänaseks mõjutanud oluliselt noorte õppimisharjumusi. Räägitakse uuest õppimisviisist – learning 2.0, räägitakse isegi uuest õppijast – learner 2.0. Kas muutuma peaks ka õpetamine?
Kava:
• I pool Trendid e-õppes (web 2.0, learning 2.0, sotsiaalne tarkvara)
• II pool Kolm uut töövahendit, mis õppetöös võiksid ära kuluda (Delicious, GoogleDocs, Mahara)
Veebiülekannet seminarist ei toimu (oluline on arutelus osalemine). Kõigil huvitatud õppejõududel palume seminarile registreeruda selle nädala jooksul. Liiga väikese osavõtjate arvu korral lükkame seminari edasi sügisesse.

Registreeru seminarile aadressil http://creator.zoho.com/kajaloo/copy-of-exe_registr/form-perma/registreeru050510/


  • Jaga: