Prindi

Šoti välislektor tutvustas progressiivseid rõivatehnoloogiad11.11.2011

Professor Roger H. Wardman Šotimaalt (School of Textiles & Design Heriot-Watt University) pidas Tallinna Tehnikakõrgkoolis 08.-10.11.2011 rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilastele ning ettevõtete esindajatele loengud progressiivsetest rõivatehnoloogiatest „Advanced Clothing Tecnologies“.Rõiva- ja tekstiiliteaduskond kutsus prof Wardmani esinema PRIMUS programmi raames, et leida uusi teemasid seoses õppekavade arendusega.
Kolmes loengus andis professor ülevaate uusimatest tehnoloogiatest rõivatööstuses, mis on seotud tekstiilmaterjalide tohutult kiire arenguga. Materjalid on lähiajal (10-20 aasta jooksul) saamas tervishoius, sõjatööstuses ja spordis täiesti uued kasutused just uudsete rõivaste näol.

Uudsete, „tarkade kiudude“ kasutuselevõtmine võimaldab rõivastel tulevikus hoida kontrolli all meie tervist – teatades kohe, kui näidud muutuvad. Välistemperatuuri muutudes võimaldavad rõivad automaatselt muuta oma mahtu ja hoida meie keha ümber konstantset temperatuuri jne. Loengud olid erinevad eelmistest teise välislektori „tarkade tekstiilide“ loengutest, kus olid kõne all peale rõivaste kasutusalad ka autotööstuses, teedeehituses, lennukites jm), kuna keskendusid just rõivastele. (ülevaade Mare-Ann Perkmannilt)


  • Jaga: