Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool pälvis Euroopa keeleõppe tunnuskirja14.09.2012

Haridus- ja Teadusministeeriumis toimunud Euroopa keeltepäeva üritusel 14.09.2012 anti kätte kaks Euroopa keeleõppe tunnuskirja parima võõrkeelealase teo eest, millest ühe pälvis Tallinna Tehnikakõrgkool.Tunnuskirja koos 1500 euro suuruse preemiaga pälvis Tallinna Tehnikakõrgkool innovaatilise automatiseerimise ja saksa keele online-kursuse „ADOK“ loomise eest. Adoki loomisel osalesid ka TTK partnerkõrgkoolid Soomest ja Saksamaalt, Eesti-poolne projekti koordinaator oli Humanitaarainete keskuse lektor Britt Petjärv, kes ka tunnuskirja vastu võttis. 4 riigi 7 kõrgkooli ühisprojekti eesmärk on arvestades saksa keele oskuse/õppimise vähenemistrendi inseneeriaüliõpilastele eriala ja erialase saksa keele (vähemalt A2 tasemel) õpetamise ühendamine läbi e-kursuse loomise. EL Erasmuse programmi toel loodud ADOK kursus (automatiseerimise ja saksa keele online kursus) on teadaolevalt esmakordselt Euroopas välja töötatud kursus, mis annab ainulaadse võimaluse siduda kaks täiesti erinevat ainet: ühelt poolt tehniline aine automatiseerimise alused, teisalt saksa keel, säilitades mõlemale õpitavale ainele võrdväärsed õpieesmärgid.
Automatiseerimistehnika aine valiti kursusele laiapõhjalise kasutuse tõttu kõikides inseneeriavaldkondades. Mitmekülgne kursus võimaldab üliõpilastel samuti praktiseerida meeskonnatööd, kliendisuhtlust ning multikultuurset suhtlemist eri rahvusest tudengitega.
Euroopa keeleõppe tunnuskirja peaeesmärk on tunnustada ja populariseerida keeleuuenduslikke algatusi, nüüdisajastada keeleõpet ja tõsta õpetamise kvaliteeti. Esile tõstetakse algatusi, millega õpetatakse uuenduslikult võõrkeeli, väärtustatakse ja tutvustatakse teisi keeli ja kultuure. Programmi eestvedaja on Euroopa Komisjon, Eestis on koordineerijateks SA Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Teise tunnuskirja koos 1000 euro suuruse preemiaga pälvis Hydraco OÜ eesti keele algtaseme (0-A2) kursuse „Keeleklikk“ loomise eest.


  • Jaga: