Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool tähistas 96. aastapäeva09.11.2011

TTK üliõpilased ja töötajad tähistasid 09.11.2011 ühise aktusega kõrgkooli 96. aastapäeva. Meeleolukale slaidishow’le möödunud aasta eredamatest sündmustest järgnes rektor Enno Lendi tervitus. Rektor tõdes, et kui suurtel juubelitel vaadatakse tavaliselt minevikku, siis lihtsamatel jääb rohkem aega oleviku jaoks.Humanitaarainete keskuse lektor Olga Kuzmina tõi esile need omadused, mis peavad olema heal õpetajal – loov, mitmekülgne, innustav, aus, tark, nõudlik, objektiivne, huumorisoonega. Kõige tähtsam – õpetaja peab olema hea inimene. Olga sõnul annavad inimesed õppeasutusele oma näo. Lõpetuseks lugesid tudengid ette „Oodi õpetajale“, mille olid kirja pannud Väike-Maarja Gümnaasiumi 6. klassi õpilased.
Mehaanikateaduskonna dekaan Vello Vainola tegi teatavaks TTK nõukogu otsuse nimetada 2011. a kuldsponsoriks Abplanap Estee OÜ, kes on toetanud kõrgkooli 7080 euro ulatuses. Transporditeaduskonna dekaan Priit Siitan andis kolmele üliõpilasele kätte Toyota Baltic AS stipendiaadi sertifikaadi – stipendiumi pälvisid Allar Paat, Edward Schotter ja Peeter Kuusksalu.
Arendusprorektor Anne Kraav andis kätte patendi ja kaubamärgi tunnistused. Tunnistuse leiutise „Tuulerootorpaar“ eest võttis vastu Tavo Kangru, leiutise „Variaatorajam“ eest Janis Piiritalo ja Mart Tiidemann, kaubamärgi „Kiust tooteni, tootest tootmiseni“ eest Mare-Ann Perkmann.
Tänukirjad anti üle TTK nõunike kogu pikaajalisele esimehele akadeemik Anto Raukasele ning liikmetele Aleksei Hõbemägile, Heli Arule ja Meeli Truule.
TTK vilistlane Signe Kirt rõõmustas kõiki teatega, et aktiivselt on loomisel TTK vilistlaskogu, mille eesmärk on panustada kõrgkooli ja üliõpilaste aitamisele.
Rakenduskõrgkoolide sihtasutuse juhatuse esimees Mati Lukas andis edasi tervitused 13 rakenduskõrgkooli poolt ja soovis jõudu, et tulevased reformid üle elada. 
Kõrgkooli kammerkoor laulis kolm laulu, nende seas Siiri Sisaski „Mis maa see on?“  Aktuse lõpetuseks luges Tiiu Rivis ette mõtlemapanevad read paevana Rein Einasto luuletusest “Kivis on elu ja mõtiskelu”. Seejärel said kõik maitsta sünipäevatorti.


  • Jaga: