Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algab 25. juunil vastuvõtt18.06.2013

TTKs algab pärast jaanipäeva teisipäeval, 25. juunil avalduste vastuvõtt, kandideerida saab 650 tasuta õppekohale. Viies teaduskonnas on valida kolmeteistkümne õppekava vahel vastavalt oma huvidele, eeldustele ja soovidele.Rakenduskõrgharidusõppe eripäraks on praktika suur osakaal õppekavades – vastavalt kõrgharidusstandardile 15%. Õppe kestel omandab üliõpilane kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes. Avatud on vastuvõtt ehitus-, transpordi-, mehaanika, arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning rõiva- ja tekstiiliteaduskondadesse. TTK õppeprorektori Lauri Peetrimägi sõnul on insener hinnatud spetsialist tööturul. Inseneriharidus annab laia teadmiste põhja, mille pealt saab üle minna teistesse valdkondadesse. Inseneriharidus ei tähenda Peetrimägi sõnul vaid tehnilisi õppeaineid, õppekavades on ka majandus- ja juhtimisainete blokk.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja need, kelle lõputunnistuse hinded ja riigieksamitunnistus on riiklikus andmebaasis, ei pea vastuvõtukomisjoni kohale tulema, vaid saavad esitada avalduse internetis (www.sais.ee).

Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatel on vaja sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse ning transpordi ja logistika õppekavale kandideerimisel toimub erialasobivustest. Soodustingimused on kutseõppeasutuste lõpetanutel, kui nad kandideerivad profileerivale õppekavale.

Vastuvõtu info:vastuvott.tktk.ee


  • Jaga: