Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis alustab õpinguid 650 esmakursuslast02.09.2013

Tehnikavaldkonna suurimas rakenduskõrgkoolis Tallinna Tehnikakõrgkoolis alustab õpinguid 650 esmakursuslast, neist 438 päevaõppes. Sel sügisel asuvad sissesaanud vastavalt haridusreformile õppima ainult riigieelarvelistel õppekohtadel.Päevaõppe uutele üliõpilastele algas koolitee 2. septembril avaaktustega, millel kõrgkooli juhtkond andis esmakursuslastele kaasa head soovid edukateks õpinguteks nelja aasta vältel. Kõrgkooli sissesaanud kaugõppijad tutvusid oma teaduskondade ja laboritega juba 31. augustil.

Pärast avaaktust said uued üliõpilased oma teaduskondades põhjaliku ülevaate valitud õppekava ja kõige õppimist puudutava teabe kohta, sest teisipäeval tuleb juba loengutes istuda. Et kõrgkooli sisseelamist kergemaks teha, said esmakursuslased tudengiteatmiku koos kalendaariumiga, milles on ära toodud kõik vajalik, et edukalt esimene kursus läbida.

Viies teaduskonnas oli valida kolmeteistkümne õppekava vahel vastavalt igaühe huvidele, eeldustele ja soovidele. Vastuvõtul esitati keskmiselt 3,4 avaldust õppekohale. Kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanutest alustavad Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppetööd 17 noort, kutsekeskharidusega 207 ning varasema kõrghariduskogemusega 199 esmakursuslast. Vene õppekeelega koolidest on 70 noort ja 194 esmakursuslast on neiud.


  • Jaga: