Prindi

Talvine lõpuaktus leidis aset erakordselt lumisel päeval13.12.2010

TTK rektor Enno Lend andis talvisel lõpuaktusel 10.12.2010 kätte diplomi 14 kõrgharidusega noorele spetsialistile. Kokku on nüüdseks TTKs omandanud kõrghariduse 2312 lõpetajat. Aktusel osalesid kõrgkooli juhtkond, teaduskondade õppejõud ja lõpetanute lähedased.Rektor Enno Lend kutsus kõrgkoolis omandatud teadmisi kasutama ja täiendama. Rektori sõnul ei võta keegi kunagi neid teadmisi ära, kuid nad vananevad ning kui ei järgne elukestvat õpet, siis jäädakse arengust maha. Muutused tehnikavaldkonnas on väga kiired, sama probleem on rektori sõnul ka õppejõududel, kel tuleb pidevalt oma teadmisi kaasajastada.

Ehitusteaduskonna lõpetas 4 hoonete ehituse ja 2 teedeehituse, mehaanikateaduskonna 8 masinaehituse noort. Rektori käskkirja eksmatrikuleerimise kohta lugesid ette dekaanid Jüri Tamm ja Vello Vainola ning rektor Enno Lend andis kätte diplomi. Head soovid ütles lõpetanutele kaasa professorite kogu vanem Jaan Rohusaar.


  • Jaga: