Prindi

Tampere mess näitas uusi suundi robootikas ja masinaehituses03.10.2013

Mehaanikateaduskonna dekaan Vello Vainola osales 25-26.09.2013 VOSSI Työstökoneet kutsel Tamperes Robootika seminaril ja rahvusvahelisel metalli- ja masinatööstuse messil Alihankinta 2013.

Külastajate arvu järgi on mess jätkuvalt Põhjamaade suurim ja Euroopas suuruselt teine allhankemess. Messil on esindatud tööstuse allhanke kesksed sektorid: metalli-, elektroonika, plastmassi- ja kummitööstus ning ITC. Messilt leiab huvitavaid tooteuudiseid ja allhanketööstuse lahendusi. Robootika seminaril tutvustati robotiseeritud keevitus- ja koostamisjaoskonda, milles on kasutusel 18 erinevat robotit: portaalrobotid kahe kuni kolme tööpeaga, pöördlaudadega robotid, nn ühekäelised keevitusrobotid väiksemate metallkonstruktsioonide keevitamiseks jne.

Keevituse automatiseerimise uued võimalused on tootmisinstrumendina oma rakendust ja majanduslikku kasu laiendanud. Robootika ja keevitusoperatsioonide ühendamisel on tulemuseks kõrgem kvaliteet, parem korratavus, kiirem tootmistsükkel, vähem seisakuid ja selle tulemusena tootlikkuse ning kasumi suurenemine. Mida vähem on protsessis kontrollimatuid muutusi, seda kõrgem on keeviste kvaliteet ja seda ühtlasem on toodang. Paranenud kvaliteet ja kiirem ringlusaeg aitavad luua kõrgemat kliendirahulolu.
Erinevalt tavapärastest kinnitusvahenditest lihtsustavad robotelementidega ühendatud painduvad kinnitused erinevate toodete tootmisele edasi-tagasi lülitumist, kusjuures ümberlülitusaeg on väga lühike. See suurendab ka tootlikkust ja parandab investeeringu tulu. Paindlikum programmeerimine ja täpselt häälestatud digitaalne kommunikatsioon keevituse vooluallikate, robotkäe ja positsioneerimisseadme vahel loovad süteemi, mis on majanduslikult kasulik ja piisavalt tootlik erineva mahuga tootmisoperatsioonide läbi viimiseks.
Messil oli võimalus kohtuda ja luua uusi kontakte mitmete masinaehituse valdkonna firmadega, mida saab edaspidi kasutada mehaanikateaduskonna õppetöös ja laborite arendamisel. Samuti annavad need võimaluse õppejõudude stažeerimiseks ja üliõpilaste praktikateks Erasmus programmi raames. (ülevaate tegi Vello Vainola)


  • Jaga: