Prindi

Teede ehitusinfo modelleerimisseminar RoadBIM17.09.2013

Teedeklaster ja Tallinna Tehnikakõrgkool korraldasid 11.09.2013 TTKs rahvusvaheliste esinejatega RoadBIM (teede ehitusinfo modelleerimine) ingliskeelse seminari. Seminari moderaatoriks oli Ergo Pikas (TTÜ). Klastri projekti toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.RoadBIM on huvitav ja Eestis seni suhteliselt tundmatu teema. Seminar korraldatigi, et teehoiu kõigile osapooltele (seaduseloojad, tellijad, ehitajad, hooldajad, projekteerijad jt) selgitada ja näidata, kuidas mujal (eriti Põhja-Euroopas, kus BIM valdkond on enim arenenud) maailmas antud valdkond areneb ning milliseid võimalusi see pakub. Teedeklaster loodab olla tulevikus RoadBIM alal kompetentsikeskuseks.

Seminari ettekanded: “Käimasolevad InfraBIM tegevused Rootsis/Ongoing Swedish InfraBIM Activities” (prof Väino Tarandi, KTH Royal Institute of Technology); “Käimasolevad InfraBIM tegevused Norras/Ongoing Norwegian InfraBIM Activities” (Steen Sunesen, Managing Director, buildingSMART Norway); “Käimasolevad InfraBIM tegevused Taanis/Ongoing Danish InfraBIM Activities”
(Jan Karlshøj, buildingSMART Nordic). Päeva esimese poole lõpetas Juha Hyvärinen (VTT Technical Research Centre of Finland), kelle teemaks oli “Käimasolevad InfraBIM tegevused Soomes/Ongoing Finnish InfraBIM Activities and the nish InfraModel”.

Seejärel esines Ülari Mõttus (Riigi Kinnisvara AS), kes rääkis teemal “Avaliku tellija tegevused, kogemused hoonete ehitusest/Actions by public owner, lessons learned in civil engineering”. Kaasettekanded tegid Tarmo Saar (AruCAD Süsteemid OÜ) ja Ari Puuskari (Managing Director, Profox Companies) teemaga “Skanska” UK – Infra BIM juhtumiuuring M25 DBFO projekti näitel (Londoni ringtee osa)/Skanska UK -Infra BIM Case Study M25 DBFO project (London ringway sections)”.
Seminaripäeva lõpetas väga huvitava ettekandega Anna Klemets (Geotrim Oy) – “Mobiilne info kogumine InfraBIM projektides/Mobile Mapping in InfraBIM projects”. (ülevaate tegi Rene Pruunsild, Teedeklaster, arendusjuht)


  • Jaga: