Prindi

Teedeehituse üliõpilased rekonstrueerisid Seli silla16.08.2012

Ehitusteaduskonna teedeehituse õppekava üliõpilased moodustasid kevadel ehitusrühma ja rekonstrueerisid Raplamaal Seli silda. Ehitusrühm komandör Karl Pütsepa juhtimisel ja õppejõud Karel Saare kureerimisel valmis rajatis 16. augustil 2012.

Rajatiste õppetooli juhataja professor Priit Vilba initsiatiivil alustatud koostöö Skanska EMV AS on avamas uusi võimalusi kõrghariduse protsessi edasiarendamiseks. Objektil oli tudengitel võimalus teha kõiki töid alates lihtsatest toimingutest kuni keerukate konstruktsioonide ehitamiseni välja. Praktilisele kogemusele tööde teostamise osas oli tudengitel võimalik kogeda erinevate seadmetega töötamist. Positiivseks saab pidada ka tööde organiseerimise ja tegevuse planeerimise võimalust. Kõik etapid, mis ehituses esinevad, käidi samm sammult läbi. Tudengid alustasid töödega täiesti algusest ning ehitasid objekti tähtajaks valmis.
Esimeste töödega alustati mai keskel. Kõigepealt ehitati ajutine sild jalakäijatele ning lammutati olemasoleva silla kasutuskõlbmatud konstruktsioonid.

 

Ehitusrühma eesmärgiks oli üliõpilase praktiliste oskuste süvendamine ja erialaste kogemuste omandamine tööde esmatasandil vahetult sillaehitusobjektil. Noored sillaehitajad said  kogemusi ja teadmisi, kuidas toimub töökoha varustamine materjalide ja töövahenditega, kuidas toimub töökorraldus jne.

Vaata uudistelõiku 16.08.2012 Aktuaalses Kaameras.

http://etv.err.ee/index.php?033468&clip_id=49865


  • Jaga: