Prindi

Teedeklaster alustab ettevõtete konkurentsivõime tõstmist17.01.2013

Käesoleva aasta alguses alustab MTÜ Eesti Asfaldiliit juures tööd
Teedeklaster, mis koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. Klastri töö tulemusena loodetakse otsest positiivset mõju Eesti majanduse arengule, kuna tugev ja innovaatiline teedeehitussektori tegutsemine loob võimalused teiste majandusvaldkondade tegutsemiseks, keskkonnasäästlikud lahendused vähendavad CO2 emissiooni ning aitavad kujundada Eesti kui innovaatilise riigi head mainet.

Eesti Asfaldiliidu juhi Sven Pertensi sõnul oli Teedeklastri loomise peamiseks põhjuseks vajadus suurendada Eesti teedeehitussektori konkurentsi- ja ekspordivõimet.

Soovime suurendada ettevõtete konkurentsivõimet läbi innovatiivsete lahenduste. Selleks tuleb analüüsida maailmas viimasel ajal kasutusele võetud ja rakendatud tehnoloogiaid ning juurutada nendest parimad Eesti teedeehitussektoris, selgitas Pertens.

Teedeklaster plaanib parandada ka valdkondlike õppekavade kvaliteeti, andes sisendiks praktikute informatsiooni kõige kaasaegsematest võimalustest ja sektori arengutest. Plaanime aluse panna teedeehitussektori kompetentsikeskusele, mis koondab endas parimad praktikad ja sektori oskusteavet, rääkis Pertens.

Klaster plaanib koostöös TTÜ ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga luua
vajadustepõhise haridusbaasi teedeehitusvaldkonnas ja rakendada uued täiendõppemoodulid.

Pertensi sõnul kavatseb klaster tõsta klastripartnerite nähtavust
rahvusvahelistel turgudel – luua vastavad strateegiad ning seeläbi aidata tõsta partnerite rahvusvahelist konkurensivõimet. Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmise peamiseks tööriistaks peab Pertens ressursside efektiivset ühiskasutust.

Teedeehitussektorit iseloomustab valdkonna spetsiifilisus erioskustega tööjõud, kallis eritehnika ja tööde tugev sesoonsus.

Teedeklastri partnerid on AS Teede Tehnokeskus, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Lemminkäinen Eesti AS, TREV-2 Grupp AS, Tref AS, Nynäs AS, Kunda Nordic Cement AS, Novotrade Invest AS, Rudus Eesti AS, Verston OÜ, Reaalprojekt OÜ, Kivitööd AS, ÜLE OÜ ning tegevuse koordineerijana MTÜ Eesti Asfaldiliit.

Klastri projekti toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.


  • Jaga: