Prindi

Teehoiu finantseerimise konverents tõstatas küsimusi22.02.2011

TTK korraldas 22.02.2011 konverentsi „Eesti teedega Euroopasse?: probleemid ja lahendused teehoiu finantseerimisel”, kus kõne all oli teehoiu rahastamine ja sellega kaasnevad probleemid.
Konverentsist võtsid osa Eesti teedevõrgu korrashoiu, hoolduse ja arendamisega seotud riigivõimu institutsioonid, kohalikud omavalitsused, teedeehitus- ja hooldusettevõtted ning teede projekteerijad, TTK ja TTÜ teadlased, õppejõud ja üliõpilased.
Konverentsi juhatas sisse TTK professor, rajatiste õppetooli juhataja Priit Vilba, kes rääkis Eesti teedevõrgu ja teehoiu hetkeolukorrast. Ettekanded käsitlesid teedevõrgu arengut ja teehoiu planeerimise põhimõtteid ning finantseerimisest.
Kõne all olid ka kohalike omavalitsuste võimalused munitsipaalteede korrashoiuks ja arenguks. Kohalike omavalitsuste finantseerimisprobleeme tõstatas Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Ivar Tedrema, kelle sõnul on KOVdel küll kohustus teedehooldeks, aga piisavad ressursid selleks puuduvad. Ehitusettevõtete arengu seisukohti teedeehituse kvaliteedi ja uute tehnoloogiate osas esitas Eesti Asfaldiliidu juhatuse liige Sven Pertens.
Konverents lõppes diskussiooniga, milles osales ka majandusminister Juhan Parts. „Uus valitsus peab suunama raha uuringutesse,“ lausus Parts,,,Me vajame kvaliteetset teestandardit, arvestades kohalike ehitusmaterjalidega.“
Eriti terava kriitika alla sattus kohalike omavalitsuste rahastamine, kus oli mitmeid lahkarvamusi. Omapoolse lahenduse munitsipaalteede rahastamise kohta pakkus välja Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš. Tema seisukoht oli, et teid tuleks rahastada ruutmeetri põhiselt, mitte kilomeetrite ja koefitsentide järgi.
Mitmete diskussioonis osalejate ühine arvamus oli, et teadustöösse tuleb rohkem investeerida kaasates kõrgkoole, et välja töötada Eesti tingimustele vastav normdokumentatsioon, vähendades sellega kohtuvaidlusi ning hoida kokku aega ja raha. (Konverentsist tegi ülevaate korraldusmeeskond TEI-61)


  • Jaga: