Prindi

Tehnocumi pilootprojekt läks Viljandis käima07.10.2010

TTKs on käima lükatud meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega“ teaduse populariseerimise alameetme „TEEME“ projekt „Tehnocum – tehnika ja tehnoloogia erialade populariseerimine tehnikaringide ning üle-Eestilise tehnoloogiapäevade sarja läbiviimise kaudu”.Projekti eesmärk on tehnika erialade süsteemne tutvustamine ning populariseerimine üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilaste seas koostöös valdkonna kohalike ettevõtetega.
28.09.2010 kohtus Tehnocumi ehitusvaldkonna pilootprojekti meeskond (Enn Tammaru, Pille Hamburg ja Siim Saidla) Viljandi linna gümnasistidega. Üritus toimus Carl Robert Jakobsoni nimelises gümnaasiumis, kuhu olid kokku tulnud lisaks selle kooli õpilastele veel Viljandi Maagümnaasiumi ja Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi õpilased. Kohal olid ka Viljandi abilinnapea Rein Triisa ja AS Viljandi Metall juhatuse liige Jaak Sulg.
Viljandi sai valitud pilootprojekti läbiviimise kohaks kahel põhjusel. Esiteks on Viljandi linnavalitsuse ja TTK vahel märtsis 2010 alla kirjutatud koostööleppes punkt, mille alusel on pooled huvitatud insenerihariduse süvendatud õpetamisest viljandlastele. Teiseks on AS Viljandi Metall juba aastaid oma toodangu ettevalmistamisel ja metallkonstruktsioonide montaaži korraldamisel kasutanud eesrindlikke IT-lahendusi, mille koolitamisega alustab TTK juba sel õppeaastal.
TTK vilistlane Siim Saidla tutvustas gümnasistidele infotehnoloogilist modelleerimist ehituses, mida on selle projekti raames võimalik õppida. Huvi projekti vastu oli suur, mida tõestas ka registreerimine. Kui projekti administraatorina avasin oma arvuti samal õhtul Viljandist koju jõudes, oli registreerunud juba 12 „noort inseneri„ 45 kuulajast. Praeguseks on end kirja pannud juba 20 huvilist. (ülevaate tegi ehitusteaduskonna assistent, pilootprojekti administraator Pille Hamburg)


  • Jaga: