Prindi

Tehnocumi projekt on lõpusirgel17.05.2012

TTKs jõudis 18.05.2012 lõpule gümnaasiumiõpilastele suunatud projekt Tehnocum, mille tulemusena renoveerisid õpilased külgkorviga mootorratta ja õppisid koostama 3D mudelit.

Projekti lõpetuseks kogunesid külalised ja kõik huviringides osalenud õpilased Viljandi gümnaasiumidest, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist,  Kuusalu Gümnaasiumist, Kohila Gümnaasiumist, Jakob Westholmi Gümnaasiumist ja Gustav Adolfi Gümnaasiumist Tallinna Tehnikakõrgkooli, et oma töid esitleda ja saada tubli töö eest tunnistus. Renoveeritud mootorratas on tutvumiseks väljas kõrgkooli vestibüülis.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava projekti eesmärk oli tekitada gümnaasiumiõpilastes huvi tehnikavaldkonna ja -hariduse ning inseneriameti vastu. Kõige sobivam on anda õpilastele võimalus mõelda oma peaga ja teha midagi oma kätega. Projekt sai nimeks Tehnocum ja see läks käiku 2010. a sügisel. Projektis oli kaks suunda, mehaanika- ja ehitusvaldkonna huvialaringid ning tehnoloogiapäevad gümnaasiumiõpilastele, milles on tähtis osa õpikodadel.

Mehaanika huvialaringi tegevuse eesmärgiks oli õpilaste lähendamine tehnikaaladele läbi konkreetse tegevuse, milleks oli populaarne vanatehnika restaureerimine. Toimusid ka mehaanikaalased teoorialoengud, mille eesmärgiks oli erinevate tehnoloogiate ja materjalitehnika põhimõtete tutvustamine ning tehnilise infotausta tugevdamine

Ehituse huviringi tegevus toimus nii Viljandis kui Tallinnas. Eesmärk oli anda sissejuhatus insenerierialasse ja võimalus hakata mõtlema oma tuleviku eriala peale just ehitusinsenerina. Arvutiklassides õpetati Revit Structure programmis lihtsamat 3D mudeli koostamist.

Kuna kõik huvilised õpilased ei mahu huviringidesse, on projekti raames toimunud arvukalt tehnoloogiapäevi koos erinevate õpikodadega nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis kui Teeviidal, Kuressaares, Pärnus, Toilas, Haapsalus, Valgas, Jõhvis, Narvas ja Viljandis. Üheks menukamaks olid rõiva- ja tekstiiliteaduskonna läbi viidud nn nukutoad, kus lisaks tekstiilivaldkonna küsimuste ja perspektiivide käsitlemisele said õpilased vabad käed fantaasiale, et puust nukule meisterdada põnevad rõivad.


  • Jaga: