Prindi

Tehnomaterjalide tudengid osalesid ALUNORD projekti seminaril Taanis03.11.2009

Tehnomaterjalide ja turunduse eriala viis 3. kursuse tudengit ja mehaanikateaduskonna assistent Riina Pihl osalesid 4.10 – 9.10.2009 Taanis, Esbjergi Instituudis projekti Alunord seminaril.

Alunord on rahvusvaheline projekt, mis on fokuseeritud alumiiniumiga seonduvale (tootmine, kasutamine, võimalused). Projekt sai alguse 2001. a ja siiani on selles osalenud Põhjamaade tehnikaalased rakenduskõrgkoolid. Alates 2008. a on võimalik ka Balti riikide tehnikakõrgkoolidel projektis osaleda.

Projekti raames on kaks peamist üritust aastas: paaripäevane ettevalmistav õppjõudude kohtumine ja nädalane intensiivne seminar tudengitele. TTK-poolne projekti koordinaator, mehaanikateaduskonna assistent Riina Pihl on Alunord projektis osalenud 2 aastat. Sellel aastal osalesid Alunordi IP seminaril esmakordselt ka tudengid TTKst. Suurepäraselt said hakkama viis TI-51 tudengit: Karl Kivimaa, Eiko Laurimaa, Ann Müür, Olev Pihlakas ja Silver Siimon. Osalejaid oli tänavu ka Norrast, Taanist, Islandilt, Rootsist ja Soomest.

Seminari raames tutvustati tudengitele alumiiniumi tootmist, töötlemist ja materjali spetsiifikat. Toimusid ka erinevad rühmatööd (ühes grupis tudengid erinevatest ülikoolidest ja riikidest). Lisaks toimus ka ettevõtte külastus Bangt & Olufsen Strueri tehase kompleksi ning tutvustati Esbjergi Instituudi õppe- ja teaduslaboreid.


  • Jaga: