Prindi

Tehnoökoloogia tudengid lahkasid TTK jäätmekäitlust15.05.2009

05.-09.05.2009 viibisid arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tehnoökoloogia õppetoolis külalised Saksamaalt Bayeri keskkonnaameti (Bayerische Landesamt für Umwelt – LfU) jäätmeosakonnast. Dr Ulrich Lottner ja Josef Schmederer tutvustasid tehnoökoloogia 1. ja 2. kursuse tudengitele jäätmekäitluse ajalugu, hetke olukorda ja arengusuundi Baierimaal.
Toimus ka töötuba, mille raames 1. kursuse tudengid pakkusid välja ideid, kuidas võiks TTKs jäätmekäitlus välja näha.
Tudengid ja külalised tutvusid Eesti jäätmekäitluse ja energeetika alustala, põlevkiviga. Käidi Tallinna prügilas, kus tutvustati prügila ehitust ja räägiti tulevikuplaanidest. Kunda Nordic Tsemenditehases räägiti tsemenditootmisest ja alternatiivkütustest (k.a jäätmed), mida seal kasutatakse energia tootmiseks. Viru Keemia Grupi põlevkivikeemiatööstuses vaadati, kuidas põlevkiviõlist saab toota juuksevärvi ning Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis tutvusime kaevurieluga.
Töötoa tulemusena leiti, et koolis võiks toimuda jäätmete sorteerimine, eraldi tuleks koguda:
* paberijäätmed, mida juba ka mingil määral tehakse;
* pakendijäätmed – nende tarvis oleks vaja paigaldada pakendikonteiner ja koridoridesse ning sööklasse vastavad kogumisanumad;
* olmejäätmed.
Kuna tegu on koolimajaga ja enamuse jäätmetest moodustab paber, siis on loogiline, et olmejäätmete konteinerit tühjendataks korra nädalas praeguse kahe korra asemel ja paberikonteinerit samuti korra nädalas. Külalised leidsid, et tudengite väljapakutu oleks koolile
sobilik lahendus. Sakslased tutvustasid ka LfU jäätmete käitlemise süsteemi, kus sorteeritakse eraldi biojäätmed, paber, pakend, pehme paber, CD, infokaitset vajavad dokumendid, metallijäätmed, klaaspudelid ja patareid.


  • Jaga: