Prindi

Tehnoökoloogia üliõpilaste põnevad päevad Islandil30.04.2013

Tehnoökoloogia viis üliõpilast ja õppejõud Monica Vilms osalesid 22.-26.04.2013 Islandil, Reykjaviki ülikoolis järjekordsel NordPlus projekti „Sustainable Water and Energy Management“ intensiivõppe nädalal.Teemanädalal osalesid veel Reykjavíki ülikooli, Halmstadi ülikooli ja Tampere Rakenduskõrgkooli üliõpilased ja õppejõud. NordPlus programmi projekte on aastaid rahastanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
Nädala jooksul külastati mitmeid ettevõtteid, kes tutvustasid firmat ja oma töid-tegemisi (Sorpa, Landvirkjun, Orkustofnun, Burfelli hüdroelektrijaam, Nesjavelli geotermaalenergiajaam ja Carbon Recycling International).
Sorpa on Islandi ettevõtte, kes tegeleb jäätmete kogumise, ladestamise ja käitlemisega. Ettevõte on paigaldanud prügila kehandisse gaasikogumise torud ja toodab saadavast gaasist kütust nii elektri kui sooja tootmiseks.
Suurt tähelepanu pöörati nädala raames geotermaalenergia ja hüdroenergia tootmisele, kuna need kaks energialiiki on Islandil põhilised (vt joonis). Imporditakse ainult kütused, mis on vajalikud transpordile (autod, laevad, lennukid). Geotermaalenergia tootmine emiteerib hulgaliselt CO2-te ja selleks, et mitte keskkonda reostada on loodud katsetehas, mis kogub emiteeritud gaasi ja toodab sellest metaani, mida saab kasutada nii transpordis kui keemiatööstuses.
Intensiivnädala raames toimus töö gruppides, mille eesmärgiks oli analüüsida Baltimaade ja Skandinaavia riikide energia tootmist, kasutust, importi, eksporti, probleeme ja tuleviku-plaane. Viimasel päeval esitasid kõik töörühmad auditooriumile saadud tulemused.

Vaata: http://nordswem2013.webs.com


  • Jaga: